thảng hoặc c ngy no tri qua m cc diễn đn bng đ hay nh ci ko nhận được thắc mắc...